Juridisch

Privacy & cookies

Voor het laatst bijgewerkt: 10 maart 2023

Welkom bij mijn privacy- en cookieverklaring. Ik vind het belangrijk om transparant te zijn over hoe ik omga met jouw persoonsgegevens en hoe ik cookies gebruik op mijn website. In deze verklaring leg ik uit welke informatie ik verzamel, waarom ik deze informatie verzamel, hoe ik deze informatie gebruik en deel, en welke keuzes jij hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens en cookies.

Persoonsgegevens

Ik verzamel en verwerk persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk het verlenen van klantenservice en het verbeteren van mijn diensten en het uitvoeren van marketingactiviteiten. Omdat jouw privacy te respecteren gebruik ik alleen persoonsgegevens als ik hiervoor expliciete toestemming voor heb ontvangen. De persoonsgegevens die ik kan verzamelen bestaan onder andere uit je naam, e-mailadres en telefoonnummer en gebeurt via het contactformulier op de Prijzen/Offerte, Support en Contact pagina. Ik zal deze persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en niet delen met derden, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van mijn diensten of wettelijk verplicht is.

Gegevensbescherming

Ik neem de bescherming van persoonsgegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen, waaronder het gebruik van beveiligde servers en encryptie van gegevens. Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en zal deze verwijderen wanneer ze niet langer nodig zijn.

Het is belangrijk om te weten dat geen enkel systeem 100% veilig is, dus alhoewel ik mijn uiterste best doe om jouw gegevens te beschermen, kan ik geen absolute garanties geven. Mocht er ondanks mijn inspanningen toch iets fout gaan met jouw gegevens, dan zal ik je hiervan direct op de hoogte stellen en samen met jou zoeken naar een oplossing.

Rechten

Als bezoeker van deze website heb je rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens. Je kunt opvragen welke informatie ik verzamel en verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens. Neem hiervoor contact met mij op via de contactgegevens onderaan deze pagina. Ook kun je bezwaar maken tegen direct marketing en verzoeken om een kopie van je gegevens in een leesbare vorm. Bij onrechtmatige verwerking kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Op mijn website maak ik gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te verbeteren. Dit zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer je mijn website bezoekt.

Ik maak gebruik van verschillende soorten cookies, namelijk functionele, marketing-, personalisatie- en analytische cookies. Hieronder leg ik per cookie uit wat het doel is, wie de provider is, welke technische details worden gebruikt en hoe lang de cookies worden bewaard.

Functionele cookies zijn nodig voor de goede werking van mijn website, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat je ingelogd blijft of om jouw voorkeuren te onthouden.

Marketing cookies zorgen ervoor dat je gerichte en relevante online advertenties te zien krijgt.

Personalisatie cookies verzamelen informatie over jouw voorkeuren en interesses om jou een op maat gemaakte gebruikerservaring te bieden.

Analytische cookies verzamelen informatie over hoe je mijn website gebruikt en hoe ik deze kan verbeteren. Hiervoor gebruik ik Google Analytics. Hieronder vind je een overzicht van de cookies die Google Analytics gebruikt:

_ga (naam), identificatie van unieke gebruikers (doel), 2 jaar (duur)
_gid (naam), identificatie van sessies (doel), 24 uur (duur)
_gat (naam), beperken van de aanvraagsnelheid (doel), 1 minuut (duur)
_ga_G-QYKX01H9HY (naam), Sessie-status (doel), 2 jaar (duur)

Je kunt jouw cookie-instellingen altijd aanpassen door te klikken op het cookie-icoon in het menu. Als je niet wilt dat er cookies op jouw apparaat worden opgeslagen, kun je deze ook uitschakelen in de instellingen van jouw browser. Houd er wel rekening mee dat dit de gebruikservaring op mijn website kan verminderen.

Wijzigingen

Ik behoud het recht om op elk moment wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Ik zal de wijzigingen publiceren op deze pagina. Het is daarom verstandig om deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Contact

Bedrijfsnaam: Silvan
Adres: Pleinweg 70B, 3083 EH Rotterdam
Telefoon: 06 11 41 33 22
E-mail: hey@silvan.design
KvK nummer: 65078985

Disclaimer

De inhoud van deze website, waaronder teksten, afbeeldingen, logo's en codes, is eigendom van Silvan en beschermd door auteursrecht- en merkenrecht. Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te reproduceren, te distribueren of te verveelvoudigen voor commerciële doeleinden. Websites die door Silvan | Digital Studio zijn ontworpen en ontwikkeld, zijn ook beschermd door auteursrecht en mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd of gebruikt worden voor enig commercieel doel. Het is verboden om de website of enige onderdeel daarvan te wijzigen, aan te passen of opnieuw te publiceren zonder voorafgaande toestemming van Silvan. Klachten over inbreuk op auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten moeten worden gericht aan Silvan via hey@silvan.design.

Algemene voorwaarden

Voor het laatst bijgewerkt: 10 maart 2023

Welkom bij mijn Algemene Voorwaarden. Ik ben blij dat je hier bent en hoop dat onze samenwerking soepel zal verlopen. Dat is waar dit document voor is, het beschermen van onze belangen.

 1. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen mij als freelancer, Silvan | Digital Studio, gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen "de freelancer" en jou, de opdrachtgever.
 2. Aanbiedingen en offertes
  Mijn aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij we anders afspreken. Ik behoud me het recht voor om mijn aanbiedingen en offertes te wijzigen of in te trekken.
 3. Overeenkomst
  Een overeenkomst tussen ons komt tot stand nadat jij mijn offerte hebt geaccepteerd en een aanbetaling van 50% hebt gedaan. Zonder aanbetaling zal geen werk verricht worden.
 4. Levering
  Ik zorg voor een tijdige levering van het ontwerp en de bouw van de website, binnen de in de offerte genoemde termijn. Als jij wijzigingen wilt aanbrengen in het ontwerp, kan dit leiden tot vertraging van de levering.
 5. Betaling
  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is afgesproken. Ik vraag een aanbetaling van 50% vooraf aan het starten van het ontwerp en de bouw van de website, en de resterende 50% bij aflevering van de website.
 6. Eigendomsvoorbehoud
  Het eigendom van het ontwerp en de website gaat over op de opdrachtgever nadat alle verplichtingen uit de overeenkomst zijn nagekomen en de opdrachtgever het totale factuurbedrag heeft betaald. Tot die tijd behoudt de freelancer het eigendom.
 7. Aansprakelijkheid
  Ik ben alleen aansprakelijk voor directe schade en uitsluitend voor zover deze is veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die aan mij is toe te rekenen.
 8. Geschillen
  Op alle overeenkomsten tussen ons is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
 9. Gebruik van de website
  Jij bent verantwoordelijk voor het juist gebruik van de website en voor het naleven van alle toepasselijke wet- en regelgeving. De freelancer is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies veroorzaakt door onjuist gebruik van de website.
 10. Wijzigingen
  De freelancer behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.
 11. Intellectuele eigendomsrechten
  De freelancer verleent aan de opdrachtgever een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van het ontwerp en de website voor de duur van de overeenkomst. De freelancer behoudt de intellectuele eigendomsrechten op het ontwerp en de website, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en domeinnaamrechten.
 12. Beëindiging
  Beide partijen hebben het recht om de overeenkomst te beëindigen als de andere partij in gebreke blijft in de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst.
 13. Privacy
  Ik neem de privacy van jouw gegevens serieus en zal deze op een veilige manier opslaan en verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Jij gaat ermee akkoord dat ik jouw gegevens mag gebruiken voor het uitvoeren van de overeenkomst en voor de verzending van relevante informatie over mijn diensten.
 14. Garantie
  Ik garandeer dat de website voldoet aan de specificaties die zijn afgesproken in de offerte en dat de website vrij is van materiële fouten en technische problemen. Mocht er onverhoopt toch iets niet in orde zijn, dan zal ik dit binnen een redelijke termijn oplossen.

Let op: Wees er zeker van dat je deze voorwaarden goed begrijpt en ermee akkoord gaat voordat we aan de slag gaan met jouw website project. Als je vragen hebt over deze voorwaarden of als er iets onduidelijk is, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Mocht er onverhoopt toch iets onduidelijk zijn, dan is de oorspronkelijke Nederlandse tekst leidend.

Contact

Bedrijfsnaam: Silvan
Adres: Pleinweg 70B, 3083 EH Rotterdam
Telefoon: 06 11 41 33 22
E-mail: hey@silvan.design
KvK nummer: 65078985